Tìm kiếm

Hotline:

0906.62.26.83

Chăm sóc khách hàng

Tìm kiếm

Tìm kiếm

PRCM Series

-Loại 2 dây (100-240 VAC): Ø12, kcph: 2mm, NO, Power:100-240VAC

– Loại 3 dây (12-24 VDC): Ø12, kcph: 2mm, NPN, Power:12-24VDC

PRCM Series

-Loại 2 dây (100-240 VAC): Ø12, kcph: 2mm, NO, Power:100-240VAC

– Loại 3 dây (12-24 VDC): Ø12, kcph: 2mm, NPN, Power:12-24VDC

Liên hệ mua hàng
  • Mr Khang: 0972 - 759 - 315
  • Mr Nam: 0979 - 594 - 200
  • Ms Phương: 0985 - 052 - 365
CHI TIẾT SẢN PHẨM

PRCM Series

Loại 2 dây (100-240 VAC)

Hình dáng Mã hàng Thông số Ghi chú

 

 

 

 

PRCM12-2AO Ø12, kcph: 2mm, NO, Power:100-240VAC

kcph :

Khoảng

cách phát

hiện vật

PRCM12-2AC Ø12, kcph: 2mm, NC, Power:100-240VAC
PRCM12-4AO Ø12, kcph: 4mm, NO, Power: 100-240VAC
PRCM12-4AC Ø12, kcph: 4mm, NC, Power: 100-240VAC
PRCM18-5AO Ø18, kcph: 5mm, NO, Power: 100-240VAC
PRCM18-5AC Ø18, kcph: 5mm, NC, Power: 100-240VAC
PRCM18-8AO Ø18, kcph: 8mm, NO, Power: 100-240VAC
PRCM18-8AC Ø18, kcph: 8mm, NC, Power: 100-240VAC
PRCM30-10AO Ø30, kcph: 10mm, NO, Power:100-240VAC
PRCM30-10AC Ø30, kcph: 10mm, NC, Power:100-240VAC
PRCM30-15AO Ø30, kcph: 15mm, NO, Power: 100-240VAC
PRCM30-15AC Ø30, kcph: 15mm, NC, Power: 100-240VAC
   
   

 

Loại 3 dây (12-24 VDC)

Hình dáng Mã hàng Thông số Ghi chú

 

 

 

PRCM12-2DN Ø12, kcph: 2mm, NPN, Power:12-24VDC

kcph :

Khoảng

cách phát

hiện vật

PRCM12-2DP Ø12, kcph: 2mm, PNP, Power:12-24VDC
PRCM12-4DN Ø12, kcph: 4mm, NPN, Power:12-24VDC
PRCM12-4DP Ø12, kcph: 4mm, PNP, Power:12-24VDC
PRCM18-5DN Ø18, kcph: 5mm, NPN, Power:12-24VDC
PRCM18-5DP Ø18, kcph: 5mm, PNP, Power:12-24VDC
PRCM18-8DN Ø18, kcph: 8mm, NPN, Power:12-24VDC
PRCM18-8DP Ø18, kcph: 8mm, PNP, Power:12-24VDC
PRA30-10DN Ø30, kcph: 10mm, NPN, Power:12-24VDC
PRCM30-10DP Ø30, kcph: 10mm, PNP, Power:12-24VDC
PRCM30-15DN Ø30, kcph: 15mm, NPN, Power:12-24VDC
PRCM30-15DP Ø30, kcph: 15mm, PNP, Power:12-24VDC
   
   

 

Giao nhận tận nơi​

Hỗ trợ 24/7