Tìm kiếm

Hotline:

0906.62.26.83

Chăm sóc khách hàng

Tìm kiếm

Tìm kiếm

PRA Series

-Loại 2 dây (100-240 VAC & 12-24VDC): Ø12, kcph: 2mm, NO, Power:100-240VAC

– Loại 3 dây (12-24 VDC): Ø12, kcph: 2mm, NPN, Power:12-24VDC

PRA Series

-Loại 2 dây (100-240 VAC & 12-24VDC): Ø12, kcph: 2mm, NO, Power:100-240VAC

– Loại 3 dây (12-24 VDC): Ø12, kcph: 2mm, NPN, Power:12-24VDC

Liên hệ mua hàng
  • Mr Khang: 0972 - 759 - 315
  • Mr Nam: 0979 - 594 - 200
  • Ms Phương: 0985 - 052 - 365
CHI TIẾT SẢN PHẨM

PRA Series

Loại 2 dây (100-240 VAC & 12-24VDC)

Hình dáng Mã hàng Thông số Ghi chú

 

 

 

PRAT12-2AO Ø12, kcph: 2mm, NO, Power:100-240VAC

kcph :

Khoảng

cách phát

hiện vật

PRAT12-2AC Ø12, kcph: 2mm, NC, Power:100-240VAC
PRAT12-2DO Ø12, kcph: 2mm, NO, Power:12-24VDC
PRAT12-2DC Ø12, kcph: 2mm, NC, Power:12-24VDC
PRAT18-5AO Ø18, kcph: 5mm, NO, Power:100-240VAC
PRAT18-5AC Ø18, kcph: 5mm, NC, Power:100-240VAC
PRAT18-5DO Ø18, kcph: 5mm, NO, Power:12-24VDC
PRAT18-5DC Ø18, kcph: 5mm, NC, Power:12-24VDC
PRAT30-10AO Ø30, kcph: 10mm, NO, Power:100-240VAC
PRAT30-10AC Ø30, kcph: 10mm, NC, Power:100-240VAC
PRAT30-10DO Ø30, kcph: 15mm, NO, Power:12-24VDC
PRAT30-10DC Ø30, kcph: 15mm, NC, Power:12-24VDC
   
   

 

Loại 3 dây (12-24 VDC)

Hình dáng Mã hàng Thông số Ghi chú

 

PRA12-2DN Ø12, kcph: 2mm, NPN, Power:12-24VDC

kcph :

Khoảng

cách phát

hiện vật

PRA12-2DP Ø12, kcph: 2mm, PNP, Power:12-24VDC
PRA12-2DN2 Ø12, kcph: 2mm, NPN NC, Power:12-24VDC
PRA12-2DP2 Ø12, kcph: 2mm, PNP NC, Power:12-24VDC
PRA18-5DN Ø18, kcph: 5mm, NPN, Power:12-24VDC
PRA18-5DP Ø18, kcph: 5mm, PNP, Power:12-24VDC
PRA18-5DN2 Ø18, kcph: 5mm, NPN NC, Power:12-24VDC
PRA18-5DP2 Ø18, kcph: 5mm, PNP NC, Power:12-24VDC
PRA30-10DN Ø30, kcph: 10mm, NPN, Power:12-24VDC
PRA30-10DP Ø30, kcph: 10mm, PNP, Power:12-24VDC
PRA30-10DN2 Ø30, kcph: 10mm, NPN NC, Power:12-24VDC
PRA30-10DP2 Ø30, kcph: 10mm, PNP NC, Power:12-24VDC
   
   

 

Giao nhận tận nơi​

Hỗ trợ 24/7