Tìm kiếm

Hotline:

0906.62.26.83

Chăm sóc khách hàng

Tìm kiếm

Tìm kiếm

Ống co nhiệt cách điện

Tên sản phẩm: Ống có nhiệt cách điện
Xuất xứ: Trung Quốc

Ống co nhiệt cách điện

Tên sản phẩm: Ống có nhiệt cách điện
Xuất xứ: Trung Quốc

Liên hệ mua hàng
  • Mr Khang: 0972 - 759 - 315
  • Mr Nam: 0979 - 594 - 200
  • Ms Phương: 0985 - 052 - 365
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Ống có nhiệt cách điện

Xuất xứ: Trung Quốc

STT TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH ĐƠN VỊ XUẤT XỨ
1 Ống có nhiệt cách điện Ø4 Mét Trung Quốc
2 Ống có nhiệt cách điện Ø5 Mét Trung Quốc
3 Ống có nhiệt cách điện Ø6 Mét Trung Quốc
4 Ống có nhiệt cách điện Ø8 Mét Trung Quốc
5 Ống có nhiệt cách điện Ø10 Mét Trung Quốc
6 Ống có nhiệt cách điện Ø12 Mét Trung Quốc
7 Ống có nhiệt cách điện Ø16 Mét Trung Quốc
8 Ống có nhiệt cách điện Ø18 Mét Trung Quốc
9 Ống có nhiệt cách điện Ø20 Mét Trung Quốc
10 Ống có nhiệt cách điện Ø22 Mét Trung Quốc
11 Ống có nhiệt cách điện Ø25 Mét Trung Quốc
12 Ống có nhiệt cách điện Ø30 Mét Trung Quốc
13 Ống có nhiệt cách điện Ø35 Mét Trung Quốc
14 Ống có nhiệt cách điện Ø40 Mét Trung Quốc
15 Ống có nhiệt cách điện Ø50 Mét Trung Quốc
16 Ống có nhiệt cách điện Ø60 Mét Trung Quốc
17 Ống có nhiệt cách điện Ø70 Mét Trung Quốc
18 Ống có nhiệt cách điện Ø80 Mét Trung Quốc
19 Ống có nhiệt cách điện Ø90 Mét Trung Quốc
20 Ống có nhiệt cách điện Ø120 Mét Trung Quốc

 

Giao nhận tận nơi​

Hỗ trợ 24/7